Website tạm ngưng hoạt động

Trang thông tin điện tử Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã chuyển site hoạt động ở địa chỉ này http://qltt.gialai.gov.vn.

Xin chân thành cảm ơn!.

Về trang chủ